AKSJONEN FOR ENKELTSTÅENDE BARNEHAGER – UNIKE ALENE, STERKE SAMMEN.

De enkeltstående barnehagene i Norge står for et viktig mangfold i barnehagesektoren, og i Private Barnehagers Landsforbund (PBL) utgjør slike barnehager hele 65% av medlemsmassen.

Til tross for dette opplever vi at kjedene i organisasjonen – mindretallet – har uforholdsmessig mye makt på grunn av hvordan vedtektene er utformet. Dette ønsker vi å forandre på. Vedtektene er utdaterte og må oppdateres. Våre stemmer må bli hørt.

Denne aksjonen har som mål å samle de enkeltstående barnehagene i PBL. Vi er mange, og sammen er vi sterke.

Bli med i kampen for et mer rettferdig, demokratisk og representativt PBL!

Les aksjonsgruppas begrunnelse og forslag til nye vedtekter for PBL.

Om aksjonen

De enkeltstående barnehagene må stå sammen for å:
 • Få bedre rammevilkår til sektoren
 • Få innflytelse over beslutninger som tas
 • Opprettholde og øke kunnskapsnivået til den enkelte driver/eier i forhold til
  – lovendringer
  – økonomiske endringer
  – kommunale krav
  – utvikling av kvalitet
  – styrke den profesjonelle, autonome barnehagepedagog
BAKGRUNN:

Det blir færre enkeltstående private barnehager. Større andel av barnehagene som er medlem av PBL har de siste årene blitt tilsluttet mindre og større kjeder.

PBL sine opprinnelige vedtekter ble til i en tid hvor de fleste av medlemsbarnehagene var enkeltstående eller i mindre sammenslutninger. Dermed kunne også demokratiske beslutninger gjøres gjennom deltakelse og stemmegivning.

I dagens PBL har kjedene og større sammenslutninger en overvekt av stemmene gjennom deltakelse av enkeltrepresentant fra disse kjedene/sammenslutningene.

Siden beslutninger gjøres på bakgrunn av flertallsvedtak, har enkeltstående barnehager liten mulighet til å få flertall for egne forslag, påvirke strategier, arbeidsområder og rammevilkår. Dette er et alvorlig demokratisk problem.

Aksjonsgruppa

Royne K. Berget

Royne K. Berget

Eierrepresentant, Smedhusåsen barnehage

Royne er daglig leder i den ideelle, foreldreeide barnehagen Smedhusåsen i Rygge. Han studerte ved Høgskolen i Finnmark og var ferdig utdannet førskolelærer i 1997. Har videreutdanning i ledelse - Aksjonslæring. Medlem i aksjonsgruppa i barnehageopprøret og en av initiativtakerne til #uforsvarlig – kampanjen.

Eva Heum

Eva Heum

Eierrepresentant, Skattekista barnehage

Eva har vært daglig leder i den ideelle barnehagen Skattekista i Larvik siden 2001. Hun er utdannet barnehagelærer med master i barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap.

Rune Hoff Johannessen

Rune Hoff Johannessen

Eierrepresentant, Solvang barnehage

Rune er styrer i den ideelle barnehagen Solvang i Sandefjord. Han har en master i barnehagepedagogikk og profesjonsutvikling, og videreutdanning i spesialpedagogikk og pedagogisk utviklingsarbeid.

Bente Seierstad

Bente Seierstad

Eierrepresentant, Trollsteinen barnehage

Bente er daglig leder i den idelle, foreldreeide barnehagen Trollsteinen i Larvik. Hun er utdannet barnehagelærer med master i styring, ledelse og jus, og har også videreutdannelse innen helsefremmende arbeidsplasser og miljøvern.

Heidi Simensen

Heidi Simensen

Eierrepresentant, Liøya barnehage

Heidi er styrer i den ideelle, foreldreeide barnehagen Liøya i Trøndelag. Barnehagen har i dag 85 barn og 29 ansatte. Heidi er utdannet barnehagelærer og har 40 års erfaring fra yrket. Hun har også styrerutdannelse og videreutdannelse i spesialpedagogikk og pedagogisk veiledning.

Bjarne Stenersen

Bjarne Stenersen

Eierrepresentant, IBID

Bjarne er daglig leder i nettverket IBID SA som eies av 27 private ideelle barnehager i Troms. Han var ferdig utdannet barnehagelærer i 1993 og har jobbet som pedagogisk leder og styrer i barnehage i 22 år før han startet som daglig leder i IBID. I IBID jobber han spesielt med å tilrettelegge for kompetanseutviklingstiltak for barnehagene i tillegg til å utvikle tjenester som barnehagene har behov for.

Kontakt oss

Bruk skjema nedenfor for å sende oss en melding, eller ta kontakt på post@enkeltbarnehager.no

Nyheter

Nytt fra aksjonsgruppa