Aksjonsnettside for enkeltstående barnehager

Det blir færre enkeltstående private barnehager. Større andel av barnehagene som er medlem av PBL har de siste årene blitt tilsluttet mindre og større kjeder.

PBL sine opprinnelige vedtekter ble til i en tid hvor de fleste av medlemsbarnehagene var enkeltstående eller i mindre sammenslutninger. Dermed kunne også demokratiske beslutninger gjøres gjennom deltakelse og stemmegivning.

I dagens PBL har kjedene og større sammenslutninger en overvekt av stemmene gjennom deltakelse av enkeltrepresentant fra disse kjedene/sammenslutningene.

Siden beslutninger gjøres på bakgrunn av flertallsvedtak, har enkeltstående barnehager liten mulighet til å få flertall for egne forslag, påvirke strategier, arbeidsområder og rammevilkår. Dette er et alvorlig demokratisk problem.