Innlegg i Dagbladet 28. mars

Faximile fra Dagbladet 28. mars 2018

“Landets største organisasjon for private barnehager domineres av store kommersielle aktører som stadig får mer makt og innflytelse på innhold og utførelse av arbeid i barnehager. Aksjonsgruppa for enkeltstående barnehager mener derfor at det trengs et opprør for å sikre barnehagelærernes autonomi og metodefrihet, og for å bevare mangfoldet i sektoren”, skriver aksjonsgruppa bak Enkeltstående barnehager.

Les hele teksten på Dagbladet.no

Kronikken er skrevet av:

Bjarne Stenersen, IBID Tromsø SA (27 barnehager)
Eva Heum, Skattekista barnehage SA
Bente Seierstad, Trollsteinen barnehage SA
Rune Johannesen, Solvang barnehage SA
Heidi Simensen, pensjonert styrer i Liøya barnehage SA
Royne K. Berget, Smedhusåsen barnehage SA,

Andre barnehager som har skrevet under på kronikken:

Bjarte Nord, Pioner barnehager AS (4 barnehager)
Palma Anette Kleppe, Askeladden barnehage SA
Linda Kjelstad, Liøya barnehage SA
Wenche Jutrem, Bråten barnehage SA
Bjarte Nord, Pioner barnehager AS (4 barnehager)
Palma Anette Kleppe, Askeladden barnehage SA
Linda Kjelstad, Liøya barnehage SA
Wenche Jutrem, Bråten barnehage SA
Rita Myhre Johansen, Midtbyen barnehage – Norges eldste barnehage
Anne-Grete Frydenlund, Furustad barnehage SA
Sabine Scheidt, Damsgård barnehage AS
Heidi Andresen og Kjetil Wiik, Gøy På Landet barnehage
Frank Bergli, Hjellbakkane barnehage SA
Maria Dønnestad, Fauske Idrettsbarnehage AS
Siri Møller, Fjellsøya barnehage AS
Nina Reitan, Sylteren barnehage SA
Vigdis Torgvær, Soltun barnehage SA
Tove Skjerven, Guriskogen barnehage SA
Ann Christin Johansen, Eventyrskogen barnehage SA
Astrid Estrellita Alsaker-Madsen, Biskopshavn Barnehage SA
Linn Almendingen, Barnetun barnehage SA
Lisbeth Juul Helliksen, Berg barnehage
Tone Løyning Narvesen, Ekholt barnehage SA
Grethe Kristin Jenssen, Weidemannsveien Barnehage SA
Lillian Reberg, Domkirken og Barnas Hus barnehage
Anne Grete F. Hansen, Ljabru Gård Steinerbarnehage
Ellen Netland, Store Ljan barnehage SA
Grethe Kristin Jenssen, Weidemannsveien Barnehage SA
Lillian Reberg, Domkirken og Barnas Hus barnehage
Anne Grete F. Hansen, Ljabru Gård Steinerbarnehage
Ellen Netland, Store Ljan barnehage SA