Aksjonsgruppa

Royne K. Berget

Royne K. Berget

Eierrepresentant, Smedhusåsen barnehage

Royne er daglig leder i den ideelle, foreldreeide barnehagen Smedhusåsen i Rygge. Han studerte ved Høgskolen i Finnmark og var ferdig utdannet førskolelærer i 1997. Har videreutdanning i ledelse - Aksjonslæring. Medlem i aksjonsgruppa i barnehageopprøret og en av initiativtakerne til #uforsvarlig – kampanjen.

Eva Heum

Eva Heum

Eierrepresentant, Skattekista barnehage

Eva har vært daglig leder i den ideelle barnehagen Skattekista i Larvik siden 2001. Hun er utdannet barnehagelærer med master i barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap.

Rune Hoff Johannessen

Rune Hoff Johannessen

Eierrepresentant, Solvang barnehage

Rune er styrer i den ideelle barnehagen Solvang i Sandefjord. Han har en master i barnehagepedagogikk og profesjonsutvikling, og videreutdanning i spesialpedagogikk og pedagogisk utviklingsarbeid.

Bente Seierstad

Bente Seierstad

Eierrepresentant, Trollsteinen barnehage

Bente er daglig leder i den idelle, foreldreeide barnehagen Trollsteinen i Larvik. Hun er utdannet barnehagelærer med master i styring, ledelse og jus, og har også videreutdannelse innen helsefremmende arbeidsplasser og miljøvern.

Heidi Simensen

Heidi Simensen

Eierrepresentant, Liøya barnehage

Heidi er styrer i den ideelle, foreldreeide barnehagen Liøya i Trøndelag. Barnehagen har i dag 85 barn og 29 ansatte. Heidi er utdannet barnehagelærer og har 40 års erfaring fra yrket. Hun har også styrerutdannelse og videreutdannelse i spesialpedagogikk og pedagogisk veiledning.

Bjarne Stenersen

Bjarne Stenersen

Eierrepresentant, IBID

Bjarne er daglig leder i nettverket IBID SA som eies av 27 private ideelle barnehager i Troms. Han var ferdig utdannet barnehagelærer i 1993 og har jobbet som pedagogisk leder og styrer i barnehage i 22 år før han startet som daglig leder i IBID. I IBID jobber han spesielt med å tilrettelegge for kompetanseutviklingstiltak for barnehagene i tillegg til å utvikle tjenester som barnehagene har behov for.